Serdeczne podziękowania dla p.Lucyny Perz oraz p.Chudobieckich za przekazanie do naszej biblioteki książek.